Log ind   |  
Kontakt Minimer


Driftleder Frede Frost
Tlf.: 98 93 41 71
E-mail: kontakt@sindal-vand.dk
 
Henvendelse vedrørende uheld, drift, tilsyn og installationer
kontakt: 98 93 41 71

Henvendelse vedrørende vandregning, måleraflæsning og flytning
kontakt: 98 93 41 71

Driftsinfo Minimer

 

På grund af fejl i PBS betalingssystem, er indbetalinger a conto for perioden fra 30. 06. 2017 til 31. 12. 2017 med betalingsfrist d. 1. sept. 2017  betalinsfristen bliver rykket til d.1. okt. 2017

Vandforsyningen kører normalt.

Med undtagelse af.

Perioden 17. apr. til ca. 1. nov. 2017 vil der forekomme afbrydelser, på grund af renovering på ledningsnet.

I området Nørregade, Nyvangen, Slugten, Østerlund, parallel vej, Vinkelvej  

Afbrydelserne vil være mellem ca. kl. 09.00 og kl. 16.00 og varighed en til to timer af gangen.

Der forekommer også uforudsete afbrydelser ved graveskader på ledningsnettet.

Efter afbrydelser kan der forekomme luft og brunt vand.

 

Forside Minimer
Velkommen til Sindal Vandværk

Sindal Vandværk A.m.b.a. har  2570 forbrugsmålere og udpumper årligt ca. 385.000 kubikmeter i ca. 250 km ledningsnet, forsyningen dækker, Sindal, Astrup, Hørmested og Tolne. Vi er af Hjørring Kommune i vandforsyningsplanen udpeget som et primært vandværk og være parate til at hjælpe nabovandværker, vi kan ikke forvente at andre vandværker kan gå ind med forsyning til os, vi skal derfor have en ekstra  forsynings sikkerhed både for os selv og på sigt være klar til at hjælpe vore nabovandværker.  Derfor er vandværket udbygget i 2012 - 13  således at vandværket er opdelt i to sektioner og har fået en større kapacitet.  

 Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation