Log ind   |  
Kontakt Minimer


Driftleder Frede Frost
Tlf.: 98 93 41 71
E-mail: kontakt@sindal-vand.dk
 
Henvendelse vedrørende uheld, drift, tilsyn og installationer
kontakt: 98 93 41 71

Henvendelse vedrørende vandregning, måleraflæsning og flytning
kontakt: 98 93 41 71

Generalforsamling afholdes på cafe Fiehn Pakhustorvet d. 30. 03. 2017 kl. 19.00

Dagsorden iflg. vedtægter.

Driftsinfo Minimer


Vandforsyningen kører normalt

 

Forside Minimer
Velkommen til Sindal Vandværk

Sindal Vandværk A.m.b.a. har  2570 forbrugsmålere og udpumper årligt ca. 385.000 kubikmeter i ca. 250 km ledningsnet, forsyningen dækker, Sindal, Astrup, Hørmested og Tolne. Vi er af Hjørring Kommune i vandforsyningsplanen udpeget som et primært vandværk og være parate til at hjælpe nabovandværker, vi kan ikke forvente at andre vandværker kan gå ind med forsyning til os, vi skal derfor have en ekstra  forsynings sikkerhed både for os selv og på sigt være klar til at hjælpe vore nabovandværker.  Derfor er vandværket udbygget i 2012 - 13  således at vandværket er opdelt i to sektioner og har fået en større kapacitet.  

 Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation